ವಿಶ್ವ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ದಿನ 

ವಿಶ್ವ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ದಿನವು ಮೇ 8 ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮತ್ತು ರೆಡ್ ಕ್ರಸೆಂಟ್ ಚಲನೆಯ ಜನಕ ಹೆನ್ರಿ ಡ್ಯೂನಾಂಟ್‌ ಅವರ ಜನ್ಮ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನವನ್ನು ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮತ್ತು ರೆಡ್  ಕ್ರೆಸೆಂಟ್ ಚಲನೆಯನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯ ತತ್ವ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ನಿಶ್ಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ.


ಈ ದಿನವು ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮಾನವೀಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆ ತತ್ವವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ.


 ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಜೀವ ಉಳಿಸುವ ಹಲವಾರು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ರಕ್ತದಾನ, ತುರ್ತು ನೆರವು, ಮತ್ತು ವಸತಿ ನೀಡುವುದು. ಈ ದಿನವು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸೇವೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅರಿವು ಉಂಟುಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.


ವಿಶ್ವ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ದಿನವು ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮತ್ತು ರೆಡ್ ಕ್ರಸೆಂಟ್ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿಯನ್ನು ನೀಡಿ, ಅವರ ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.


ಈ ದಿನವು ಹೊಸ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಅದು ಮುಂದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನೆರವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.


ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಯಾಗಲು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನವು ಜನರನ್ನು ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗುವ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸದ್ಯದ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.


ಚೇತನಾ ನಾಯ್ಕ

ಎಂ ಎಂ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಶಿರಸಿ


ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು

ಈ ಬ್ಲಾಗ್‌ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು

ನಮ್ಮ ಅರಳೇಶ್ವರ

ಡಮಾಮಿ

ಗುಡಿಗಾರ ಸಮಾಜ